Témy záverečných prác

 

Bakalárske diplomové práce

Majú spravidla kompilačný charakter a následne sú doplnené experimentálnou prácou. Kompilácia má charakter spracovania danej témy na základe literárnej rešerše z odborných vedeckých časopisov. V prípade záujmu o inú, ako vypísanú tému kontaktujte daného pracovníka katedry.