Projekt revitalizácie výskumnej stanice Šúr HIPORADOSŤ

Tento text vo Worde [.docx]

Od roku 2021 bude v priestoroch bývalej a pre bežnú verejnosť doteraz nikdy nesprístupnenej Biologickej stanice Šúr spustený projekt Hiporadosť.

Tento projekt je pod záštitou Prírodovedeckej fakulty UK zameraný na poskytnutie pastvín koňom slovenského chovu v rámci obnovy biodiverzity prírodnej rezervácie Šúr a zároveň na spustenie prevádzky hipoterapie a iných aktivít využitia prvých dvoch koní umiestnených do areálu tejto priebežne revitalizovanej stanice.

V ponuke pre verejnosť bude spriechodnený 0,5 km dlhý okružný náučný chodník, kde sa budú mocť deti a dospelí previezť na konskom chrbte zaujímavým a občas mierne náročným terénom výskumného areálu, popri edukatívnych stanoviskách interaktívnej formy.

V ohradenej jazdiarenskej časti si budú môcť návštevníci vyskúšať základné princípy prirodzenej komunikácie s koňom navoľno zo zeme, spoločným absolvovaním dráhy pozostávajúcej napríklad zo slalomovania, prechodu bránou, prekážkami...Táto nezvyklá sebaskúsenosť pri ovládaní koňa okrem iného podporuje rozhodnosť, cieľavedomosť, sebavedomie a férovosť, čo sú kvality, ktoré fungujú aj v hierarchii konského stáda.

Na jazdiarni je taktiež možnosť výuky základov jazdy na koni, pre úplných začiatočníkov najprv na lonži, pokročilí jazdci si môžu zdokonaľovať klasický anglický štýl jazdiarenskej práce.

Okolie ponúka bohaté možnosti krásnych vychádzok a prechádzok na koni.

Osobitnou oblasťou, na ktorú je projekt zameraný, je hipoterapia.
Hipoterapia je liečebná metóda, ktorá zapája koňa ako pomocníka pri liečbe a rozvíjaní fyzickej a psychickej stránky človeka. Jednou z podoblastí hipoterapie je pedagogicko-psychologické jazdenie (PPJ), ktoré sa  viac než na fyzickú stránku zameriava na psychickú stránku človeka, kde rozvíja napríklad kognitívne funkcie (pamäť, pozornosť, myslenie, priestorová orientácia...), pozitívne ovplyvňuje emocionálne prežívanie alebo správanie. PPJ spadá pod oblasť psychológie, pedagogiky, sociálnej práce a špeciálnej pedagogiky. Samozrejme ovplyvnenie psychiky je dôležité pri akejkoľvek diagnóze.

V areáli Šúra bude v prvej etape spustenia projektu dostupné práve PPJ pod vedením kvalifikovanej hipoterapeutky Mgr. Lucie Mravcovej, pre klientov napr. s poruchami autistického spektra, so zmyslovým postihnutím, mentálnym postihnutím, Downovým syndrómom, oneskoreným vývinom, poruchami reči a komunikácie, pre dlhodobo chorých, ale aj zdravé  deti a dospelých, ktorí majú radi kone a chcú posúvať svoje limity.

Pre deti bude dostupná aj forma pravidelného skupinového konského krúžku, kde sa budú učiť starať o kone a podľa preferovaného záujmu trénovať  jazdu na koni v sedle alebo krasojazdu na madlách (cvičenie zostáv voltížnych cvikov - gymnastiky na koni).

Cez víkend bude zase prebiehať niekoľkohodinová konská víkendovka.

V neposlednom rade budú v ponuke konské prázdninové tábory, pre začiatok dennou formou.

Perspektívne sa uvažuje nad ponukou jazdy kočom po okolí.

Veríme, že tento projekt si nájde množstvo záujemcov a fanúšikov koní, ako z radov detských tak i dospelých návštevníkov.

Neváhajte a príďte do areálu, v ktorom zastal čas a môžete v ňom okrem kontaktu s koňmi spoznať aj stopy dávnej i nedávnej minulosti v pôvodnom stave, v podobe starých prírodovedeckých exponátov, budov z čias pracovného tábora, starých vedeckých kníh a časopisov a iné autentické zaujímavosti, ktoré pravdepodobne v dohľadnom čase stratia vďaka revitalizácii svoju nedotknutú podobu.

Projekt je spolufinancovaný nadáciou The Prince Albert II of Monaco Foundation.

Kontakt 
Mgr. Lucia Mravcová
mgr.lucia.mravcovagmail.com