Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oddelenie projektov Európskej únie

Činnosť OPEU - Oddelenia projektov Európskej únie:

  • spolupracuje s riešiteľmi projektov pri príprave projektov a pri ich realizácii projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ,
  • pripravuje potrebnú dokumentáciu projektov,
  • spolupracuje pri realizácii projektov,
  • vykonáva administratívno – technické práce súvisiace s realizáciou, ukončovaním projektov, ich archiváciou a podieľa sa na prácach po ukončení realizácie projektov.

Vedúca Oddelenia projektov Európskej únie:
Mgr. Zuzana Englmanová
tel.: 02/602 96 709
email: zuzana.englmanovauniba.sk
miestnosť: G-309

Kontakt na pracovníkov OPEU

Viac info na web stránke: www.projektovecentrumprifuk.sk/opeu