Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ADF Nadhmotnosť a obezita, výživa a fyzická aktivita študentov Prírodovedeckej fakulty v Bratislave vo veku 18-20 rokov / Annamária Fülöpová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 17, č. 1 (2014), s. 45-48
 2. ADF Somatometria 18-ročných študentiek z Univerzity Komenského v Bratislave / Daniela Kramárová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 17, č. 1 (2014), s. 89-96
 3. ADF Somatometria 19-ročných študentov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave / Daniela Kramárová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 16, č. 1 (2013), s. 35-39
 4. AFD Pohybová aktivita súčasť životného štýlu vysokoškolákov / Miriam Sedláčková
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej výchove a športe [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3271-0. - Bratislava : STU, 2010. - nestr. [8 s.] [CD-ROM]
 5. AFD Vznik a pôsobenie Telovýchovnej jednoty Sokol v Revúcej / Miriam Sedláčková
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-3403-5. - Bratislava : STU, 2010. - nestr. [3 s.]
 6. AFD Sokol v Gemeri od roku 1918-1938 / Miriam Sedláčková
  In: Formy a prostriedky vzdelávanie na podporu chorôb (CD ROM). - ISBN 978-80-7167-157-2. - Bratislava : Asklepios, 2011. - nestr. [5 s.]
 7. AFD Komparácia herného výkonu v plážovom volejbale juniórou (ME 2006) a žien (OH 2008) vo finálových zápasoch / Miriam Sedláčková, Marián Uvaček
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-2991-8. - Bratislava : STU, 2008. - S. 122-130
 8. AFD Možnosti uplatnenia pohybových hier so zameraním na toleranciu v mimoškolskej výchove / Miriam Sedláčková
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-2852-2. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008. - S. 150-163