Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

  1. ADF Somatometria 19-ročných študentov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave / Daniela Kramárová ... [et al.]
    In: Slovenská antropológia. - Roč. 16, č. 1 (2013), s. 35-39
  2. ADF Nadhmotnosť a obezita, výživa a fyzická aktivita študentov Prírodovedeckej fakulty v Bratislave vo veku 18-20 rokov / Annamária Fülöpová ... [et al.]
    In: Slovenská antropológia. - Roč. 17, č. 1 (2014), s. 45-48