Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ADC The relationship between the levels of prenatal testosterone and the ability to empathize in the group of young people born in Slovakia / Tomáš Senko ... [et al.]
  In: Československá psychologie. - Roč. 63, č. 2 (2019), s. 150-159
 2. ADF Nadhmotnosť a obezita, výživa a fyzická aktivita študentov Prírodovedeckej fakulty v Bratislave vo veku 18-20 rokov / Annamária Fülöpová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 17, č. 1 (2014), s. 45-48
 3. ADF Somatometria 18-ročných študentiek z Univerzity Komenského v Bratislave / Daniela Kramárová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 17, č. 1 (2014), s. 89-96
 4. ADF Sledovanie zmien telesnej stavby 18- až 21-ročných študentov UK v Bratislave / Eva Neščáková ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 20, č. 1 (2017), s. 82-93
 5. ADF Somatometria 19-ročných študentov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave / Daniela Kramárová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 16, č. 1 (2013), s. 35-39
 6. AED Coordination abilities and play relation skills young football players / Martin Mokošák, Miroslav Holienka
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 51/1. - ISBN 978-80-223-3019-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. - S. 31-39 [online]
 7. AFD Vyhodnotenie dynamiky zmien koordinačných schopností u mladých futbalistov / Martin Mokošák
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3210-9. - Bratislava : STU, 2009. - S. 172-178
 8. AFD Vyhodnotenie dynamiky zmien herných zručností u mladých futbalistov / Martin Mokošák
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej výchove a športe [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3271-0. - Bratislava : STU, 2010. - nestr. [6 s.]
 9. AFD Zisťovanie aktuálneho stavu herných zručností a koordinačných schopností u mladých futbalistov / Martin Mokošák
  In: Význam akademického športu v systéme národného športu. Zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 90. výročia vzniku akademického športu na Slovensku. - ISBN 978-80-552-0227-3. - Nitra : SPN, 2009. - S. 105-111 (CD-ROM)
 10. AFD Súčasný stav telesnej výchovy a športu na Univerzite Komenského v Bratislave / Martin Mokošák
  In: Šport a zdravie v hodnotovej orientácii vysokoškolákov. - ISBN 978-80-223-2706-0. - Bratislava : UK, 2009. - S. 106-111
 11. AFD Porovnanie úrovne koordinačných schopností a herných zručností mladých futbalistov 1. FC Brno a MŠK Námestovo / Martin Mokošák
  In: Telesná výchova - prostriedok vytvárania vzťahu mladej generácie k pohybu a športu (CD ROM). - ISBN 978-80-228-2104-9. - Zvolen : Technická univerzita, 2010. - S. 130-137
 12. DAI Závislosť herných zručností od koordinačných schopností mladých futbalistov / Martin Mokošák
  Bratislava : [s.n.], 2010