Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vodná turistika

Vyučujúci: Mgr. Remák Igor, PhD.
E-mail: igor.remakuniba.sk

 

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok: 09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok:  10,00 - 11,00 hod.

 

Rozvrh hodín:
Streda:      09,45 - 11,00   Lodenica
Streda:      11,00 - 12,15   Lodenica
Štvrtok:     09,15 - 10,30   Lodenica
Štvrtok:     10,30 - 11,45   Lodenica