TRX

Vyučujúci: PaedDr. Vladimír Pajkoš
E-mail: vladimir.pajkosuniba.sk

 

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok: 09,00 - 11,00 hod. 
KTV mlyny -  Piatok:  10,00 - 11,00 hod.

Závesné cvičenie (TRX) rozvíja telesnú silu pomocou funkčných pohybov a dynamických polôh, za využitia vlastnej hmotnosti tela.