Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Netradičné športy - Lukostreľba

Pod pojmom "Netradičné športy" ako sám názov pomenúva, sa myslia pohybové a nepohybové športové hry, ktoré sú širokej verejnosti málo známe a nepreferované. V podmienkach výučby na PRIF UK do tejto hodiny TV spadajú športy ako: Frisbee, Gorodki, Ringball, Lukostreľba, Lacross, Dodgeball, športy s netradičným náčiním ako Indiacca, Ringo, Pellota, ale aj množstvo pohybových hier s netradičným úlohovaním...

 

Vyučujúci: Mgr. Remák Igor, PhD.
E-mail: igor.remakuniba.skKonzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:  09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok:   10,00 - 11,00 hod.

 

Rozvrh hodín:
Streda:     12,00 - 13,00   Mlyny ŠDĽŠ „A“