Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Kalanetika

Vyučujúci: Mgr. Sedláčková Miriam, PhD.
E-mail: miriam.sedlackovauniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum - Utorok:      09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -  Piatok:       10,00 - 11,00 hod.

Rozvrh hodín:
Utorok:      11,00 - 12,15  Fitcentrum