Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Cykloturistika

 

!!! POZOR!!!
NOVÁ PONUKA

Akademický rok 2017/2018 ZS

Hodiny budú prebiehať:

STREDA   v čase od 11,30 - 13,00

ŠTVRTOK v čase od 11,30 - 13,00

 

JE MOŽNOSŤ SI BEZPLATNE ZAPOŽIČAŤ BICYKEL NA KTV.  

Záujemcovia o cykloturistiku sa môžu prihlásiť v uvedenom čase na KTV alebo na adrese: vladimir.hubka@.uniba.sk 
(sem môžete smerovať aj Vaše otázky ohľadom cykloturistiky)

pozn.: do Ais2 je potrebné si zapísať predmet VOLEJBAL.