Aerobik

Vyučujúci: PaedDr. Simona Rášiová
E-mail: rasiova2@uniba.sk

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum -  Utorok:      09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -   Piatok:       10,00 - 11,00 hod.

Aerobik je druh vytrvalostného dynamického cvičenia vykonávaného za sprievodu hudby, ktorý využíva najmä prostriedky základnej, kondičnej, rytmickej gymnastiky a tancov.