Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aerobik

Vyučujúci: PaedDr. Vandáková Lenka
E-mail: lenka.vandakovauniba.sk

 

Konzultačné hodiny:
Fitcentrum -  Utorok:      09,00 - 11,00 hod.
KTV mlyny -   Piatok:       10,00 - 11,00 hod.

 

Rozvrh hodín:
Utorok:      18,00 - 19,30   Mlyny   ŠDĽŠ   „A“
Streda:      11,00 - 12,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „A“
Štvrtok:     12,00 - 13,00   Mlyny   ŠDĽŠ   „B“