Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

LETNÉ TELOVÝCHOVNÉ SÚSTREDENIE

 

Turnusy:  

I.turnus –  28.6.- 4.7.2018, vedúci kurzu: Mgr. Kristína Füzéková 
II.turnus – 4.7. - 10.7.2018, vedúci kurzu: Mgr. Kristína Füzéková
III.turnus – september 2018 (bude sa konať v prípade naplnenia prvých dvoch kurzov a dostatočného počtu záujemcov)


Miesto konania
:  Camping Pullmann, Sĺňava pri Piešťanoch


Účasť
: Povinná pre poslucháčov I.-III. ročníka Prírodovedeckej fakulty UK, učiteľský smer štúdia. Sústredenia sa môžu zúčastniť všetci študenti PRIF UK a bude im udelený 1 kredit, resp. 2 kredity (účasť počas bakalárskeho aj magisterského štúdia). Predčasné uvoľnenie z LTS nie je možné. Ak sa zo zdravotných dôvodov nemôžte zúčastniť LTS, je nutné vopred poslať lekárske potvrdenie vedúcemu LTS na KTV PRIF UK, Mlynská Dolina, 842 15 a podať si žiadosť o preloženie na študijné oddelenie.


Prihlásenie:
Do 24. apríla 2018, vždy v utorok od 9,00 – 9,40 a od 10,50 - 13,00 vo Fitcentre na fakulte. So sebou si prineste zálohu na LTS  30 €.  Odhlásenie z LTS s možnosťou vrátenia zálohy je len do 24. apríla 2018 ! Po tomto termíne je odhlásenie možné bez nároku na vrátenie zálohy, alebo v prípade, že si nájdete za seba náhradu.


Doprava: 
Samostatná. Zraz na všetky kurzy je vždy v prvý deň v mieste konania do 14,00 h. Diaľkový autobus z hlavnej stanice Piešťany na trase  Piešťany-Sokolovce–Hlohovec má zastávku pri Campingu Pullmann -“Banka,Sĺňava“.


Ubytovanie:
 Camping Pullmann v Banke pri Piešťanoch. Ubytovanie je zabezpečené v 2-3 lôžkových stanoch KTV (+molitan,deka,spacák)


Stravovanie: 
Možnosť skupinovej alebo individuálnej objednávky v gastro- službách Piešťany, prípadne samostatné varenie v kuchynke, ktorá je k dispozícii v mieste ubytovania. KTV poskytuje obmedzený počet kuchynského riadu. V priestoroch campu je otvorený bufet v poobedňajších hodinách. Vzdialenosť potravín od ubytovania je cca 0,8 km.


Na LTS si prineste: 
oblečenie a obuv vhodné na športovanie, bicyklovanie, šľapky, vetrovku do dažďa, čiapku, ochranný krém proti slnku, slnečné okuliare, ešus a príbor, hudobný nástroj..  LIEKY ak užívate, leukoplast, obväz..

OBČIANSKY PREUKAZ, PREUKAZ POISTENCA,PENIAZE,INDEX !!


POZOR!!! Zapisovanie LTS do AIS:
I. a II. kurz (jún + júl) si zapisujte do letného semestra!
III. kurz (september) si zapisujte do zimného semestra!

 

 

 

<output>

I. a II. kurz (jún + júl) si zapisujte do letného semestra!

III. kurz (september) si zapisujte do zimného semestra!

</output>

<output>

I. a II. kurz (jún + júl) si zapisujte do letného semestra!

III. kurz (september) si zapisujte do zimného semestra!

</output>