Vyjadrujeme smútok nad obeťami tragickej nehody

V nedeľu večer 2.10.2022 sa v Bratislave stala tragická nehoda. Auto vrazilo do skupiny ľudí čakajúcich na MHD na zastávke Zochova v Starom Meste. Vodič zabil štyroch študentov.

Dnes smútime. Je hrozné, koľko bolesti dokáže spôsobiť arogancia a nezodpovednosť. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodinám, blízkym, priateľom a spolužiakom obetí včerajšej tragickej nehody na Zochovej ulici, medzi ktorými boli aj traja študenti našej univerzity. Zraneným prajeme skoré uzdravenie.

Pozostalí, kamaráti a blízki môžu využiť služby Psychologickej poradne UK.

Obete nehody si uctíme minútou ticha zajtra 4.10.2022 o 9.00. Na univerzite visí čierna vlajka, vo vestibule budovy UK na Šafárikovom námestí sú k dispozícii kondolenčné knihy, ich podpis bude možný do štvrtka, do 12.00 hod., následne budú zaslané rodinám zosnulých. 

Rektor UK Marek Števček poslal sústrastné listy rodinám obetí.

Zdroj:  Univerzita Komenského https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/vyjadrujeme-smutok-nad-obetami-tragickej-nehody/

Prosba o prejav sústrasti

03.10.2022
 
Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,

včerajšia tragédia, spôsobená neospravedlniteľnou nezodpovednosťou šoféra, je nadmieru bolestivá aj pre našu Univerzitu Komenského. Životy troch mladých ľudí (vrátane študentky našej Prírodovedeckej fakulty) sa bezprostredne dotýkajú univerzitnej akademickej obce. Keď si predstavím pocity rodiča, ktorý ráno deti má a večer už nie, je ťažké ostať bez žiaľu.

Pripájam sa v tejto súvislosti k apelu pána rektora, ktorý nás na znak sústrasti a prejavu vnútornej solidarity univerzity s obeťami tejto tragédie a ich rodinami požiadal o minútu ticha zajtra, 4. 10. 2022 so začiatkom o 9:00. Budem vďačný všetkým z Vás, ktorí sa k tomuto symbolickému aktu celej našej alma mater pridáte.

S úctou, Váš peterfedor
dekan PriF UK

Fakulta telesnej výchovy a športu

Vyjadrenie úprimnej sústrasti