Ocenenie diplomanta Miroslava Dolníka

Miroslav Dolník, študent 2. ročníka odboru Biotechnológie, dostal ocenenie za aktívne vystúpenie (najlepší poster) na Drobnicovom memoriáli (konaný v dňoch 2.4.septembra 2021, http://dm2021.vedaazivot.sk), spolu-poriadaným Slovenskou spoločnosťou pre biochémiu a molekulárnu biológiu (SSBMB). Cenu mu odovzdali podpredseda SSBMB, prof. Ing. Albert Breier, DrSc. a predseda hodnotiacej komisie RNDr. Dušan Žitňan, DrSc.