Noví profesori

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dňa 22. apríla 2021 vymenovala 27 nových profesorov a profesoriek.

Novovymenovaných profesorov povzbudila, aby sa akademické prostredie s podporou spoločnosti pokúsilo o to, aby naše špičkové pracoviská už neboli iba dielom a zásluhou jednotlivcov, ale boli dôsledkom premysleného systému.

Ak chce byť Slovensko prosperujúcim štátom, vzdelanie a veda pri tom podľa prezidentky musia zohrať kľúčovú rolu. „S novou silou sme sa o tom presvedčili aj v čase pandémie. Ešte hádam nikdy nebolo spoločenské uznanie faktu, že investície do vzdelania a do vedy nie sú mrhaním prostriedkov, také silné ako teraz."

Novovymenovaní profesori Univerzity Komenského v Bratislave:

  •     doc. Mgr. Iveta Herichová, PhD., odbor fyziológia živočíchov, Prírodovedecká fakulta UK,
  •     doc. Mgr. Martin Sabol, PhD., odbor geológia, Prírodovedecká fakulta UK,
  •     doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., odbor gynekológia a pôrodníctvo, Lekárska fakulta UK.

Zdroje:

https://www.prezident.sk

https://www.prezident.sk/article/prezidentka-vymenovala-27-novych-profesorov/

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy Rektorát Univerzity Komenského