Nové zberné nádoby na separovanie použitých svietidiel

K nádobám pre zber separovaného odpadu pribudli nové žlté nádoby, ktoré slúžia na separovanie nefunkčných svietidiel.

Na obrázkoch nižšie nájdete, ktoré konkrétne svietidlá patria do nádoby.

Zberný kontajner môžete nájsť momentálne na týchto troch miestach Prírodovedeckej fakulty:

  •     Na 0. podlaží, prechod z Ch1 do B2 pavilónu oproti knižnému kolotoču
  •     Pri Amose.
  •     Pri elektrodielni -2 podl. pav. B2.

Aj vďaka separácii odpadu môžeme všetci spoločne prispieť k ochrane nášho životného prostredia.

Ako žiarivky ukladať do kontajnera
Ukážka žiariviek, ktoré patria do kontajnera
Zberné nádoby
Žltý kontajner na separovanie použitých žiariviek