Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prehľad vypožičanej literatúry

Svoju vypožičanú literatúru si môžete prezrieť a výpožičky si predĺžiť na stránke virtuálnej knižnice:

https://alis.uniba.sk:8443/search/query?theme=Katalog

Predlžovanie výpožičiek:

1. Dokument, ktorý chcete predĺžiť, označíte

2. Stlačíte tlačidlo Predĺžiť (Tlačidlo Vyčistiť použijete, ak chcete zrušiť predchádzajúcu akciu)

3. O predĺženie je treba požiadať najneskôr jeden deň pred uplynutím výpožičnej lehoty.