Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Cvičné testy

Anglický jazyk

Študentom odporúčame učebnice:

Anglická gramatika pre každého

viacej informácií nájdete na http://www.evagaborikova.eu/sk/publikacie/english-grammar-everyone

YES! Angličtina - nová maturita - základná úroveň + DVD + CD (B1) 

(Andrea Billíková, Soňa Kondelová, Enigma, 2015)

YES! Angličtina - nová maturita - vyššia úroveň B2 + 2CD/DVD

(Andrea Billíková, Soňa Kondelová, Enigma)

Nová maturita - Anglický jazyk - externá časť (Jana Bérešová, marta Macková,

SPN Mladé letá, 2008)

 

 

 

 

 

Testy - anglický jazyk

TEST A

TEST B

 

 

 

Nemecký jazyk

Študentom odporúčame učebnice:

JA! Nemčina - maturita - základná úroveň + audionahrávka na 2 x CD - nová maturita - základná úroveň  (B1)  

(Michal Dvorecký a kol., Enigma)

JA! Nemčina - maturita - vyššia úroveň (B2) + CD   

(Dr. Slávka Rude-Porubská - Mgr. Katarína Psicová, Enigma)

Cvičebnica nemeckého jazyka   

Grammatik-Karussell

(Ivica Kolečáni-Lenčová a kolektív  ·  Vydavateľstvo: Príroda, 2012)

Testy - nemecký jazyk

TEST A

TEST B