Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zaraďovací test z cudzieho jazyka

Informačný letáčik pre prvákov

Cvičné testy

Užitočné stránky

**********************************

Testovanie z predmetu Zaraďovací test z anglického a nemeckého jazyka - NÁHRADNÝ TERMÍN pre tých študentov, ktorí sa riadneho termínu nemohli zúčastniť:

16.11.2018 o 13:00, miestnosť G 211A (knižnica katedry jazykov)

 

 

Testovanie z predmetu Zaraďovací test z anglického a nemeckého jazyka V OKTÓBRI 2018 bude prebiehať nasledovne:

12.10.2018

13:00, miestnosť CH1-1:  študenti odboru biológia (so začiatočnými písmenami priezvisk A-L)

13:00, miestnosť B1-301: študenti odboru biológia (so začiatočnými písmenami priezvisk M-Ž) 

14:30, miestnosť CH1-1: študenti odboru medicínska biológia (so začiatočnými písmenami priezvisk A-R)

14:30, miestnosť B1-301: študenti odboru medicínska biológia (so začiatočnými písmenami priezvisk S-Z) a všetci študenti odboru systematická biológia

19.10.2018

13:00, miestnosť CH1-1: študenti odboru chémia a biochémia 

13:00, miestnosť B1-301: študenti všetkých geografických odborov 

14:30, miestnosť CH1-1: študenti všetkých učiteľských kombinácií (okrem upBiCh!) 

14:30, miestnosť B1-301: študenti učiteľskej kombinácie upBiCh, všetci študenti geológie, paleobiológie a environmentalistiky 

Inštrukcie k testovaniu:

Na skúšku si prineste preukaz totožnosti.

Vstup do skúšobnej miestnosti bude povolený len s preukazom totožnosti a perom. Ostatné veci je možné nechať si v šatni v pavilóne CH-1 alebo v zadných laviciach prednáškovej miestnosti.

Zoznam študentov, ktorí úspešne spravia test, bude vyvesený na nástenke Katedry jazykov na stene miestnosti G 211A (knižnica KJA). 

Študenti, ktorí sa na zozname nenájdu, majú možnosť robiť test v letnom semestri v dvoch opravných termínoch.

Študenti si predmet Zaraďovací test zapíšu do indexu v letnom semestri.

Hodnotenie z predmetu bude zapísané do AISu v letnom semestri a do indexu v priebehu niekoľkých dní v letnom semestri, ktoré budú vypísané na tejto web stránke.

Opravné termíny budú v letnom semestri. Dátumy a miestnosti budú vypísané v AISe.

Testovanie v LS - opravné termíny

- presné termíny budú vypísané na začiatku LS 2019 na web stránke KJ a v AISe.

Prosíme študentov, aby si všimli, že prihlasovanie sa na skúšku ako aj odhlasovane sa zo skúšky v systéme AIS končí deň pred skúškou. Pred testovaním musíme deň vopred vytlačiť a pripraviť zoznamy študentov pre dozorujúcich členov KJ.

Taktiež žiadame študentov, aby sa zbytočne neprihlasovali na termíny, ak si nie sú istí, že sa budú môcť skúšky zúčastniť. Zbytočne tak obsadzujú miesto študentom, ktorí sa chcú na daný termín prihlásiť.

Výsledky testovania budú zapísané v priebehu nasledujúcich dní do systému AIS. Študenti budú mať zapísané A - prospel alebo FX - neprospel, podľa počtu dosiahnutých percent z testu.

Miestnosti testovania budú upresnené a vypísané v AISe.

Študenti prvého ročníka, ktorým sa nepodarilo urobiť Zaraďovací test v októbri 2018 a študenti druhého ročníka sa zapisujú na test na                  do AISu na termín, ktorý im vyhovuje a počas ktorého nemajú žiadne iné povinné vyučovanie.

1. ročník všetky jazyky - prvý opravný termín: 

2. ročník všetky jazyky - riadny termín: 

1. ročník všetky jazyky - druhý opravný termín: 

2. ročník všetky jazyky - posledný termín: 

Zapisovať do indexov budeme podľa nižšie uvedeného rozpisu. Študenti budú mať zapísané A - prospel alebo FX - neprospel, podľa počtu dosiahnutých percent z testu.

Zapisovanie do indexov bude v nasledovných termínoch:

Neskôr budú vypísané aj ďalšie termíny zapisovania do indexov.