Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zaraďovací test z cudzieho jazyka

Informačný letáčik pre prvákov

Cvičné testy

Užitočné stránky

**********************************

Náhradný termín testovania z predmetu Zaraďovací test z anglického jazyka v LS 2019:

17.6. 2019 o 11:00 - miestnosť G 203

- druhý opravný termín pre tých študentov 1. ročníka a posledný opravný termín pre tých študentov 2. ročníka, ktorí sa nemohli zúčastniť testovania 21.5.2019!!!

Na termíny sa treba prihlasovať v systéme AIS!

V prípade, že sa Vám na termín nedá zapísať, kontaktujte nás mailom na: barbara.kordikova@uniba.sk.

Prihlásenie bude úspešné len v tom prípade, ak už v AISE máte pridaný predmet "Zaraďovací test z AJ/NJ"!!!

 

 

 

Inštrukcie k testovaniu:

Na skúšku si prineste preukaz totožnosti.

Vstup do skúšobnej miestnosti bude povolený len s preukazom totožnosti a perom. Ostatné veci je možné nechať si v šatni v pavilóne CH-1 alebo v zadných laviciach prednáškovej miestnosti.

Zoznam študentov, ktorí úspešne spravia test, bude vyvesený na nástenke Katedry jazykov na stene miestnosti G 211A (knižnica KJA). 

Študenti, ktorí sa na zozname nenájdu, majú možnosť robiť test v letnom semestri v dvoch opravných termínoch.

Študenti si predmet Zaraďovací test zapíšu do indexu v letnom semestri.

Hodnotenie z predmetu bude zapísané do AISu v letnom semestri a do indexu v priebehu niekoľkých dní v letnom semestri, ktoré budú vypísané na tejto web stránke.

Opravné termíny budú v letnom semestri. Dátumy a miestnosti budú vypísané v AISe.

Testovanie v LS - opravné termíny

- presné termíny vypisujeme na začiatku LS 2019 na web stránku KJ a do AISu.

Prosíme študentov, aby si všimli, že prihlasovanie sa na skúšku ako aj odhlasovane sa zo skúšky v systéme AIS končí deň pred skúškou. Pred testovaním musíme deň vopred vytlačiť a pripraviť zoznamy študentov pre dozorujúcich členov KJ.

Taktiež žiadame študentov, aby sa zbytočne neprihlasovali na termíny, ak si nie sú istí, že sa budú môcť skúšky zúčastniť. Zbytočne tak obsadzujú miesto študentom, ktorí sa chcú na daný termín prihlásiť.

Výsledky testovania budú zapísané v priebehu nasledujúcich dní do systému AIS. Študenti budú mať zapísané A - prospel alebo FX - neprospel, podľa počtu dosiahnutých percent z testu.

Miestnosti testovania budú upresnené a vypísané v AISe.

Študenti prvého ročníka, ktorým sa nepodarilo urobiť Zaraďovací test v októbri 2018 a študenti druhého ročníka sa zapisujú na test na do AISu na termín, ktorý im vyhovuje a počas ktorého nemajú žiadne iné povinné vyučovanie.

Riadny termín pre študentov 1. ročníka, ktorí sa testovania nezúčastnili v októbri 2018:

8. marec 2019, miestnosť B1 301 a G 203 o 13:00

Prvý opravný termín pre študentov 1. ročníka a riadny termín pre študentov 2. ročníka: 

22. marec 2019

Druhý opravný termín pre študentov 1. ročníka a posledný opravný termín pre študentov 2. ročníka: 

21. máj 2019

Nakoľko sa niektorým študentom nedá prihlásiť na tento termín do AISu, môžu prísť na testovanie priamo 21. mája 2019.

Zapisovať do indexov budeme podľa nižšie uvedeného rozpisu. Študenti budú mať zapísané A - prospel alebo FX - neprospel, podľa počtu dosiahnutých percent z testu.

Zapisovanie do indexov bude v nasledovných termínoch:

Študenti si môžu prísť dať zapísať známku do indexu kedykoľvek v priebehu skúškového obdobia v letnom semestri.

Vyučujúci Katedry jazykov budú k dispozícii v miestnostiach G 207, G 206, G 205 a G 204.