Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Aneta Barnes

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra jazykov
odborný asistent

PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra jazykov
odborný asistent
+421 2 9014 9407
G205

Mgr. Lenka Jeleňová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra jazykov
asistent
+421 2 9014 2026

Mgr. Barbara Kordíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra jazykov
odborný asistent
+421 2 9014 2109
G-206

PaedDr. Stanislav Kováč, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra jazykov
odborný asistent
+421 2 9014 2003

PhDr. Oľga Pažitková, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra jazykov
odborný asistent
+421 2 9014 2111
G-204

Mgr. Karin Rózsová Wolfová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra jazykov
odborný asistent
+421 2 9014 2110
G-204

RNDr. Tatiana Slováková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra jazykov
odborný asistent
+421 2 9014 2112
G-206

Mgr. Simona Tomášková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedry s celofakultnou pôsobnosťou, Katedra jazykov
odborný asistent
[1]