Nemecký jazyk

Vyučujúci:

Mgr. Karin Rózsová Wolfová

- všetky skupiny študentov

Mgr. Stella Rizmanová

- všetky skupiny študentov

Skriptum:

Deutsch fur Naturwissenschaftler

Sylaby: