Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Nemecký jazyk príprava na UNIcert

VYUČUJÚCI:

 

Mgr. Stella Rizmanová 

Mgr. Karin Rózsová Wolfová

 

SYLABY