Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Nemecký jazyk Bc. 1, 2

Vyučujúci:

Mgr. Karin Rózsová Wolfová

- všetky skupiny študentov

Mgr. Stella Rizmanová

- všetky skupiny študentov

Skriptum:

Deutsch für Naturwissenschaftler

Sylaby: