Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Geografia a geológia

Vyučujúci:

PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD.

- skupiny študentov s úrovňou B2

PhDr. Oľga Pažitková, CSc.

- skupiny študentov s úrovňou B1

Skriptum:

English for Students of Geography

English for Students of Earth Sciences

(skriptum pre študentov fyzickej geografie a geológie)

Sylaby demografia

Sylaby fyzická geografia a geológia