Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Environmentalistika

Vyučujúci:

PhDr. Jarmila Cihová, PhD.

- všetky úrovne 

Skriptum:

English for Environmental Studies

(rok vydania 2014)

Sylaby: