Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Chémia

Vyučujúci:

Mgr. Barbara Kordíková

- skupiny študentov s úrovňou B2

kanadský lektor Michael Sabo

- skupiny študentov s úrovňou B2 - B1

Skriptum:

English for Chemistry Students

Sylaby: