Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Biológia

Vyučujúci:

PhDr. Jarmila Cihová, PhD.

- skupiny študentov s úrovňou B2-C1

Mgr. Barbara Kordíková

- skupiny študentov s úrovňou B1-B2

RNDr. Tatiana Slováková, PhD.

- skupiny študentov s úrovňou B2

kanadský lektor Michael Sabo

- skupiny študentov s úrovňou C1

PhDr. Oľga Pažitková

- skupiny študentov s úrovňou B1-B2

Skriptum:

English for Biology Students

(rok vydania 2019)

Sylaby: