Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Základné informácie o výučbe jazykov

Študenti druhého ročníka sú zaraďovaní do skupín podľa výsledkov zo zaraďovacieho testu, ktorý robili v prvom ročníku štúdia.

Hlavne pri študijných odboroch s väčším počtom študentov je potom možné dosiahnuť vytvorenie homogénnych skupín s približne rovnakou úrovňou jazykových znalostí.

Jednotliví vyučujúci potom prispôsobia spôsob výučby danej úrovni jazykových znalostí študentov v skupine.

Aktuálne skriptá na výučbu jazykov:

(Pre zväčšenie kliknite na príslušný obrázok.)

Biológia
Chémia - Biochémia
Environmentalistika
Geografia
Geografia a Geológia
PhD študenti
UNIcert študenti
Nemecký jazyk pre študentov prírodných vied
Latinčina
PhD študenti
PhD študenti