UNIcert

Dôležité upozornenie!

UNIcert ESP 3/4 kurz si zapisujú len tí študenti, ktorí úspešne urobili vstupný test na konci letného semestra 2021/2022.

 

Informácie k LS 2022/2023

Kurz ESP 4 - One-year UNIcert Course si zapisujú len tí študenti, ktorí absolvovali Kurz ESP 3 - One-year UNIcert Course v ZS 2022/2023.

Limit počtu študentov: 21/skupina

Zaradenie do rozvrhu: 

1. skupina: Mgr. Lenka Jeleňová (B1-526)

2. skupina: Mgr. Barbara Kordíková, PhD. (B1-319)

3. skupina: RNDr. Tatiana Slováková, PhD. (B2-201)

ROZPIS SKUPÍN v LS 2022/2023 PODĽA VYUČUJÚCICH

Prosíme študentov, aby sa v rozvrhu zapisovali do rozvrhových okien ESP 4 s poznámkou: One-year UNIcert course k jednotlivým vyučujúcim (RNDr. Tatiana Slováková, PhD.; Mgr. Barbara Kordíková, PhD., Mgr. Lenka Jeleňová) podľa ROZPISU uvedenom vyššie.

 

UNIcert PRESENTATION - a two-year course (BSC + MSc)

UNIcert PRESENTATION - a one-year course (updated info for Summer semester)

UNIcert PRESENTATION - a one-year course (BSc GEOGRAPHY/GEOLOGY/PALEONTOLOGY)

 

Informácia pre študentov 1./2. ročníka Mgr. štúdia!!!

V LS 2022/2023 si NEMUSÍTE zapisovať predmet EAP 2, len predmet UNIcert English 2.

 

CERTIFIKÁT PROGRAMU JAZYKOVEJ VÝUČBY UNIcert®

UNIcert® je medzinárodný vzdelávací a testovací program, ktorý vznikol v roku 1992 v Nemecku ako celoeurópska jazyková certifikácia pod vedením Nemeckej asociácie jazykových centier na vysokých školách (Arbeitskreis der Sprachenzentren - AKS). 

Je to zároveň jediný akademický jazykový vzdelávací program v strednej Európe, ktorý

* poskytuje vysoký štandard profesionálne a akademicky orientovanej odbornej jazykovej prípravy,

* umožňuje získať certifikát o znalosti jazyka na vyššej strednej alebo pokročilej úrovni (B2 alebo C1 podľa Spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky),

* podporuje mobilitu študentov (štúdium na zahraničnej univerzite) a

* osvedčuje znalosť cudzieho jazyka v študovanom odbore pre budúcich zamestnávateľov.

* platnosť certifikátu je bez časového obmedzenia

* absolvovanie prípravného kurzu UNIcert je zároveň prípravou na medzinárodné certifikáty IELTS, TOEFL, FCE a ACE.

Doteraz bolo udelených takmer 125 000 certifikátov, z toho takmer polovica z anglického jazyka.

Katedra jazykov PriF UK v Bratislave získala akreditáciu pre výučbu dvoch jazykových programov: anglický a nemecký odborný jazyk pre študentov prírodných vied na úrovni B2  (nemecký jazyk) a C1  (anglický jazyk ) . Akreditáciu katedre udelil Inštitút pre akreditáciu jazykových programov a skúšok na univerzitách v strednej Európe (UNIcert® LUCE).

Na našej fakulte sa podarilo do LS 2019 certifikát získať 447 študentom anglického a nemeckého jazyka.