UNIcert

UNIcert PRESENTATION - a two-year course (BSC + MSc)

UNIcert PRESENTATION - a one-year course (BSc BIOLOGY/CHEMISTRY/ENVIRONMENTAL STUDIES)

UNIcert PRESENTATION - a one-year course (BSc GEOGRAPHY/GEOLOGY/PALEONTOLOGY)

CERTIFIKÁT PROGRAMU JAZYKOVEJ VÝUČBY UNICERT®

UNIcert® je medzinárodný vzdelávací a testovací program, ktorý vznikol v roku 1992 v Nemecku ako celoeurópska jazyková certifikácia pod vedením Nemeckej asociácie jazykových centier na vysokých školách (Arbeitskreis der Sprachenzentren - AKS). 

Je to zároveň jediný akademický jazykový vzdelávací program v strednej Európe, ktorý

* poskytuje vysoký štandard profesionálne a akademicky orientovanej odbornej jazykovej prípravy,

* umožňuje získať certifikát o znalosti jazyka na vyššej strednej alebo pokročilej úrovni ( B2 alebo C1 podľa Spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky),

* podporuje mobilitu študentov (štúdium na zahraničnej univerzite) a

* osvedčuje znalosť cudzieho jazyka v študovanom odbore pre budúcich zamestnávateľov.

* platnosť certifikátu je bez časového obmedzenia

* absolvovanie prípravného kurzu UNIcert je zároveň prípravou na medzinárodné certifikáty IELTS, TOEFL, FCE a ACE.

Doteraz bolo udelených takmer 125 000 certifikátov, z toho takmer polovica z anglického jazyka.

Katedra jazykov PriF UK v Bratislave získala akreditáciu pre výučbu dvoch jazykových programov: anglický a nemecký odborný jazyk pre študentov prírodných vied na úrovni B2  (nemecký jazyk) a C1  (anglický jazyk ) . Akreditáciu katedre udelil Inštitút pre akreditáciu jazykových programov a skúšok na univerzitách v strednej Európe (UNIcert® LUCE).

Na našej fakulte sa podarilo do LS 2019 certifikát získať 447 študentom anglického a nemeckého jazyka.