Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre doktorandov/Information for PhD Students

 

RIADNE TERMÍNY V ZS 2019/2020:

Termíny budú včas vypísané v AISe.

Študenti sa prihlásia na skúšku cez AIS najneskôr 24 hodín pred dňom konania skúšky.

Harmonogram skúšky:

9.00 - 9.30 grammar

9.40 - 10.40 reading

10.50 - 11.20 listening

11.30 - 12.00 writing

NOVINKA!

Katedra jazykov Vám s potešením oznamuje, že vyšla publikácia TEST YOUR READING SKILLS: A HANDBOOK FOR SCIENCE DOCTORAL STUDENTS určená predovšetkým pre doktorandov Prírodovedeckej fakulty UK.

Cieľom knihy, na ktorej sa významným spôsobom podieľala kanadská lektorka Catherine Dimmock-Benko, je pomôcť Vám lepšie sa pripraviť na skúšku z anglického jazyka.

NOVINKA!

Katedra jazykov Vám s potešením oznamuje, že v mesiaci máj 2018 vyšla publikácia TEST YOUR LISTENING SKILLS: A HANDBOOK FOR SCIENCE DOCTORAL STUDENTS určená predovšetkým pre doktorandov Prírodovedeckej fakulty UK.

Publikáciu si môžete kúpiť v Predajni skrípt na PriF UK vedľa Zelenej učebne.

Jeden z testov z tejto publikácie môže byť použitý v samotnej skúške.

Žiadame všetkých študentov, ktorí majú niektorý z uznávaných certifikátov, aby sa tiež prihlásili na skúšku do AISu a zároveň priniesli fotokópiu certifikátu na KJA.

Na skúšku si prineste preukaz totožnosti!!!

 

Semináre

Prosíme všetkých študentov, aby sa na jednotlivé predmety zapísali do systému AIS a zároveň sa zapísali aj na zoznam vyvesený na nástenke knižnice KJA (miestnosť G 211A) a prišli na prvú hodinu na začiatku semestra (V TÝŽDNI OD 23.9.2019) podľa rozvrhu.

WRITING PROFESSIONAL ENGLISH

V šk. roku 2019/2020 bude prebiehať jednosemestrálny kurz WRITING PROFESSIONAL ENGLISH, ktorý bude viesť kanadský lektor Michael Sabo.

Maximálny počet študentov v skupine je 25. Akceptujeme len tých študentov, ktorí budú mať predmet zapísaný v AIS2.

Študenti, ktorí majú o predmet záujem prídu priamo na prvú hodinu v semestri. V prípade väčšieho záujmu o kurz bude vytvorená aj druhá skupina.

Študenti si môžu vybrať, či budú kurz navštevovať v ZS alebo v LS.

Úspešní absolventi kurzu nemusia robiť časť "WRITING" v rámci skúšky z predmetu ODBORNÁ ANGLIČTINA.

*************************************

WRITING PROFESSIONAL ENGLISH

WITH MICHAEL SABO

michaelsabo(at)yahoo.com

ŠTVRTOK (THURSDAY) 8:10-9:40 room B1 209 (prvá hodina bude 26.9.2019/lessons start from 26/09/2019)

V prípade záujmu bude ďalšia skupina otvorená po vzájomnej dohode s lektorom.

*************************************

COURSE SYLLABUS

The aim of the course is to help the student improve their professional writing skills in the scope of scientific abstracts and research papers.  The course will focus on the parts of a research paper such as the Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion and Conclusion.  Students will submit written parts of the paper for correction and comment on a weekly or bi-weekly basis.  Lectures will focus on grammar, language use such as linking words and introduction/conclusion of paragraphs, writing style, explanation of figures, graphs and tables, as well as writing exercises during the lesson. The final mark will be based on the receipt of all parts of the research paper and abstract as well as attendance, class participation and overall improvement in professional writing.

Povinný učebný materiál: CD-ROM WRITING PROFESSIONAL ENGLISH a učebnica CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCIENTISTS. 

ENGLISH FOR ACADEMIC AND PROFESSIONAL PURPOSES (PROFESSIONAL WRITING AND ORAL COMMUNICATION) by Michael J. Sabo

PROFESSIONAL ORAL COMMUNICATION

V šk. roku 2019/2020 bude prebiehať jednosemestrálny kurz PROFESSIONAL ORAL COMMUNICATION s kanadským lektorom Michaelom Sabom.

*************************************

PROFESSIONAL ORAL COMMUNICATION

WITH MICHAEL SABO

michaelsabo(at)yahoo.com

STREDA (WEDNESDAY) 8:10-9:40 room G 417

(prvá hodina bude 25.09.2019/lessons start from 25/09/2019))

COURSE SYLLABUS

The aim of the course is to help the student improve his/her presentation skills in a simulated conference/symposium setting.  The course will consist of 6 lectures focusing on technique and delivery of a good presentation and 6 lectures where students will present their topic of research and receive feedback.  The topic for presentation: anything that the student finds interesting, current research at the faculty or a related topic to the student’s field of study.  By the end of the course the student will be able to present and discuss their topic effectively in English with a variety of tools and tips provided during the lectures.  The mark of the course will be determined from the feedback provided by the rest of the students as well as class participation and attendance.

*************************************

*************************************

Tento predmet si záujemcovia zapíšu do AISu. Maximálny počet študentov je 20.  Akceptujeme len tých študentov, ktorí budú mať predmet zapísaný v AIS2.

Študenti, ktorí majú o predmet záujem prídu priamo na prvú hodinu v semestri. V prípade väčšieho záujmu o kurz bude vytvorená aj druhá skupina.

Kurz bude prebiehať v zimnom aj v letnom semestri.

Študenti si môžu vybrať, či budú kurz navštevovať v ZS alebo v LS.

Úspešní absolventi kurzu nemusia robiť časť "POHOVOR S LEKTOROM" v rámci skúšky z predmetu ODBORNÁ ANGLIČTINA.

POHOVOR S LEKTOROM

Michael Sabo bude k dispozícii v termínoch:

 

*************************************

Pravidelné semináre pre doktorandov sa u nás nekonajú,  môžete teda navštevovať akékoľvek kurzy a  jazykové školy, alebo študovať samostatne  podľa vlastného uváženia.