Informácie pre doktorandov/Information for PhD Students

 

RIADNE TERMÍNY V LS 2017/2018:

Termíny budú včas vypísané v AISe.

Študenti sa prihlásia na skúšku cez AIS najneskôr 24 hodín pred dňom konania skúšky.

Harmonogram skúšky:

9.00 - 9.30 grammar

9.40 - 10.40 reading

10.50 - 11.20 listening

11.30 - 12.00 writing

NOVINKA!

Katedra jazykov Vám s potešením oznamuje, že vyšla publikácia TEST YOUR READING SKILLS: A HANDBOOK FOR SCIENCE DOCTORAL STUDENTS určená predovšetkým pre doktorandov Prírodovedeckej fakulty UK.

Cieľom knihy, na ktorej sa významným spôsobom podieľala kanadská lektorka Catherine Dimmock-Benko, je pomôcť Vám lepšie sa pripraviť na skúšku z anglického jazyka.

Publikáciu si môžete kúpiť v Predajni skrípt na PriF UK vedľa Zelenej učebne.

Jeden z testov z tejto publikácie bude použitý v samotnej skúške.

Žiadame všetkých študentov, ktorí majú niektorý z uznávaných certifikátov, aby sa tiež prihlásili na skúšku do AISu a zároveň priniesli fotokópiu certifikátu na KJA.

Na skúšku si prineste preukaz totožnosti!!!

 

Semináre

Prosíme všetkých študentov, aby sa na jednotlivé predmety zapísali do systému AIS a prišli na prvú hodinu na začiatku semestra (V TÝŽDNI OD 25.9.2017) podľa rozvrhu.

WRITING PROFESSIONAL ENGLISH

V šk. roku 2017/2018 bude prebiehať jednosemestrálny kurz WRITING PROFESSIONAL ENGLISH, ktorý bude viesť kanadský lektor Michael Sabo.

Maximálny počet študentov v skupine je 25. Akceptujeme len tých študentov, ktorí budú mať predmet zapísaný v AIS2.

Študenti, ktorí majú o predmet záujem prídu priamo na prvú hodinu v semestri. V prípade väčšieho záujmu o kurz bude vytvorená aj druhá skupina.

Študenti si môžu vybrať, či budú kurz navštevovať v ZS alebo v LS.

Úspešní absolventi kurzu nemusia robiť časť "WRITING" v rámci skúšky z predmetu ODBORNÁ ANGLIČTINA.

*************************************

WRITING PROFESSIONAL ENGLISH

WITH MICHAEL SABO

michaelsabo(at)yahoo.com

STREDA 8:10-9:40 G 211A - knižnica katedry jazykov (prvá hodina bude 21.2.2018)

V prípade záujmu bude ďalšia skupina otvorená po vzájomnej dohode s lektorom.

*************************************

COURSE SYLLABUS

The aim of the course is to help the student improve their professional writing skills in the scope of scientific abstracts and research papers.  The course will focus on the parts of a research paper such as the Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion and Conclusion.  Students will submit written parts of the paper for correction and comment on a weekly or bi-weekly basis.  Lectures will focus on grammar, language use such as linking words and introduction/conclusion of paragraphs, writing style, explanation of figures, graphs and tables, as well as writing exercises during the lesson. The final mark will be based on the receipt of all parts of the research paper and abstract as well as attendance, class participation and overall improvement in professional writing.

Povinný učebný materiál: CD-ROM WRITING PROFESSIONAL ENGLISH a učebnica CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCIENTISTS. 

Do učebne B1 209 sa dostanete od "Bagetky" dolu po schodoch. Učebňa je na konci chodby na pravej strane.

PROFESSIONAL ORAL COMMUNICATION

V šk. roku 2017/2018 bude prebiehať jednosemestrálny kurz PROFESSIONAL ORAL COMMUNICATION s kanadským lektorom Michaelom Sabom.

*************************************

PROFESSIONAL ORAL COMMUNICATION - GIVING PRESENTATIONS

WITH MICHAEL SABO

michaelsabo(at)yahoo.com

STREDA 9:50-11:20 G 417 (prvá hodina bude 21.2.2018)

COURSE SYLLABUS

The aim of the course is to help the student improve his/her presentation skills in a simulated conference/symposium setting.  The course will consist of 6 lectures focusing on technique and delivery of a good presentation and 6 lectures where students will present their topic of research and receive feedback.  The topic for presentation: anything that the student finds interesting, current research at the faculty or a related topic to the student’s field of study.  By the end of the course the student will be able to present and discuss their topic effectively in English with a variety of tools and tips provided during the lectures.  The mark of the course will be determined from the feedback provided by the rest of the students as well as class participation and attendance.

*************************************

PROFESSIONAL ORAL COMMUNICATION - DISCUSSIONS

WITH MICHAEL SABO

- diskusie na témy, na ktorých sa študenti dohodnú na prvom stretnutí

Skupina bude otvorená v prípade dostatočného záujmu.

COURSE SYLLABUS

The aim of the course is to help the student improve their debating skills when discussing current topics.  The course will focus on several widely-discussed and current global matters such as health care, technology and international relations.  Students will work both individually and as a team and will present their arguments in the form of a weekly debate.  Debating skills will be assessed on the student’s use of language, ability to provide supportive evidence and overall persuasion of judges in evaluation of arguments.  The course emphasizes critical thinking and provides a way for those who hold opposing views while discussing controversial issues without descending to insult, emotional appeals or personal bias.  The final mark will be based on a final debate, class participation and a midterm test on debating “language”. 

*************************************

Tento predmet si záujemcovia zapíšu do AISu. Maximálny počet študentov je 20.  Akceptujeme len tých študentov, ktorí budú mať predmet zapísaný v AIS2.

Študenti, ktorí majú o predmet záujem prídu priamo na prvú hodinu v semestri. V prípade väčšieho záujmu o kurz bude vytvorená aj druhá skupina.

Kurz bude prebiehať v zimnom aj v letnom semestri.

Študenti si môžu vybrať, či budú kurz navštevovať v ZS alebo v LS.

Úspešní absolventi kurzu nemusia robiť časť "POHOVOR S LEKTOROM" v rámci skúšky z predmetu ODBORNÁ ANGLIČTINA.

POHOVOR S LEKTOROM

Michael Sabo bude k dispozícii v termínoch:

 

*************************************

Pravidelné semináre pre doktorandov sa u nás nekonajú,  môžete teda navštevovať akékoľvek kurzy a  jazykové školy, alebo študovať samostatne  podľa vlastného uváženia.