Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre doktorandov / Information for PhD Students

 

PREZENTÁCIA - základné informácie (pre detailné informácie odporúčame pozrieť si web stránku)
PRESENTATION - basic information (for more detailed information see our website)
Slovak Language for Foreign Doctoral Students

RIADNE TERMÍNY testovania z predmetu ODBORNÁ ANGLIČTINA v LS 2020/2021:

Vážení doktorandi,

v mene Katedry jazykov oznamujem všetkým študentom v prvom roku štúdia, že skúšku z predmetu Odborná angličtina presúvame na mesiace máj - september (v závislosti od epidemiologickej situácie).

V mesiaci január a február 2021 budeme skúšať len študentov v druhom roku štúdia, ktorí by bez tejto skúšky nemohli ísť na dizertačnú skúšku.

Ďakujeme za porozumenie.

Š.Dugovičová

vedúca KJA

Vzhľadom na to, že testovanie nie je možné vypísať v AISe, žiadame študentov, aby sa prihlásili emailom na adresu  stefania.dugovicovauniba.sk.

V emaile uveďte aj svoj odbor štúdia.

Dear First Year PhD students,  

This short notice is to inform you that the examination in Professional English for all doctoral students in their first year of study will be organized by the Department of Languages throughout May to September 2021, due to the current epidemiological situation. 

Only students in their second year of doctoral studies are required to take the examination of Professional English in late January and early February 2021. 

Thank you for your understanding. 

Š.Dugovičová 

Head of Language Department 

 

Termíny budú včas vypísané na stránke aj v AISe.

Do AISu sa treba prihlásiť minimálne 24 hodín pred dňom konania skúšky.

Harmonogram skúšky:

  • 9.00 - 9.40 grammar
  • 9.45 - 10.40 reading
  • 10.50 - 11.20 listening
  • 11.30 - 12.00 writing
  • interview with a native speaker

 

NOVINKA!

Katedra jazykov Vám s potešením oznamuje, že vyšla publikácia TEST YOUR READING SKILLS: A HANDBOOK FOR SCIENCE DOCTORAL STUDENTS určená predovšetkým pre doktorandov Prírodovedeckej fakulty UK.

Cieľom knihy, na ktorej sa významným spôsobom podieľala kanadská lektorka Catherine Dimmock-Benko, je pomôcť Vám lepšie sa pripraviť na skúšku z anglického jazyka.

NOVINKA!

Katedra jazykov Vám s potešením oznamuje, že v mesiaci máj 2018 vyšla publikácia TEST YOUR LISTENING SKILLS: A HANDBOOK FOR SCIENCE DOCTORAL STUDENTS určená predovšetkým pre doktorandov Prírodovedeckej fakulty UK.

Publikáciu si môžete kúpiť v Predajni skrípt na PriF UK vedľa Zelenej učebne.

Jeden z testov z tejto publikácie môže byť použitý v samotnej skúške.

Žiadame všetkých študentov, ktorí majú niektorý z uznávaných certifikátov, aby priniesli fotokópiu certifikátu na KJA.

Na skúšku si prineste preukaz totožnosti!!!

 

Semináre

Prosíme všetkých študentov, aby sa na jednotlivé predmety zapísali do systému AIS a prišli na prvú hodinu na začiatku semestra podľa rozvrhu.

WRITING PROFESSIONAL ENGLISH

V šk. roku 2020/2021 bude prebiehať jednosemestrálny kurz WRITING PROFESSIONAL ENGLISH, ktorý bude viesť kanadský lektor Michael Sabo.

Maximálny počet študentov v skupine je 25. Akceptujeme len tých študentov, ktorí budú mať predmet zapísaný v AIS2.

Študenti, ktorí majú o predmet záujem prídu priamo na prvú hodinu v semestri. V prípade väčšieho záujmu o kurz bude vytvorená aj druhá skupina.

Študenti si môžu vybrať, či budú kurz navštevovať v ZS alebo v LS.

Úspešní absolventi kurzu nemusia robiť časť "WRITING" v rámci skúšky z predmetu ODBORNÁ ANGLIČTINA.

*************************************

WRITING PROFESSIONAL ENGLISH

WITH MICHAEL SABO

michaelsabo30@gmail.com or michael.sabo@uniba.sk

Thursday (štvrtok) 8:10-9:40 room B1 209 - The first lesson will be (prvá hodina bude) 18.2.2021

*Students of the Slovak Academy of Science are given priority to register for the early morning course. Students of the Faculty of Natural Sciences are requested to register for the 9:50 class

 

*************************************

COURSE SYLLABUS

The aim of the course is to help the student improve their professional writing skills in the scope of scientific abstracts and research papers.  The course will focus on the parts of a research paper such as the Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion and Conclusion.  Students will submit written parts of the paper for correction and comment on a weekly or bi-weekly basis.  Lectures will focus on grammar, language use such as linking words and introduction/conclusion of paragraphs, writing style, explanation of figures, graphs and tables, as well as writing exercises during the lesson. The final mark will be based on the receipt of all parts of the research paper and abstract as well as attendance, class participation and overall improvement in professional writing.

Povinný učebný materiál: CD-ROM WRITING PROFESSIONAL ENGLISH a učebnica CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCIENTISTS. 

ENGLISH FOR ACADEMIC AND PROFESSIONAL PURPOSES (PROFESSIONAL WRITING AND ORAL COMMUNICATION) by Michael J. Sabo

PROFESSIONAL ORAL COMMUNICATION

V šk. roku 2020/2021 bude prebiehať jednosemestrálny kurz PROFESSIONAL ORAL COMMUNICATION s kanadským lektorom Michaelom Sabom.

Pán Sabo ponúka v tomto akademickom roku v rámci predmetu Professional Oral Communication okrem PRESENTATIONS možnosť vybrať si aj DEBATING, viď nižšie. (!!!Debating nebude v ponuke v Letnom semestri)

*************************************

PROFESSIONAL ORAL COMMUNICATION - PRESENTATIONS

WITH MICHAEL SABO

michaelsabo30@gmail.com or michael.sabo@uniba.sk

Wednesday (streda) 8:10 - 9:40, room B-209

The first lesson will be (prvá hodina bude) 17.2.2021

COURSE SYLLABUS

The aim of the course is to help the student improve his/her presentation skills in a simulated conference/symposium setting.  The course will consist of 6 lectures focusing on technique and delivery of a good presentation and 6 lectures where students will present their topic of research and receive feedback.  The topic for presentation: anything that the student finds interesting, current research at the faculty or a related topic to the student’s field of study.  By the end of the course the student will be able to present and discuss their topic effectively in English with a variety of tools and tips provided during the lectures.  The mark of the course will be determined from the feedback provided by the rest of the students as well as class participation and attendance.

*************************************

PROFESSIONAL ORAL COMMUNICATION - DEBATING

(NOT OFFERED IN SUMMER SEMESTER)

*** IMPORTANT NOTICE!!!!!!! 

IN THE EVENT THAT COURSES GO ONLINE DUE TO THE COVID-19 SITUATION, THIS COURSE WILL BE CANCELLED AND REPLACED BY PROFESSIONAL ORAL COMMUNCATIONS - PRESENTATIONS

WITH MICHAEL SABO

michaelsabo30@gmail.com or michael.sabo@uniba.sk

Wednesday (Streda) 9:50-11:20, room G 417

 

COURSE SYLLABUS

The aim of the course is to help the student improve their debating skills when discussing current topics. The course will focus on several widely-discussed and current global matters such as health care, technology and international relations.  Students will work both individually and as a team and will present their argument in the form of a weekly debate.  Debating skills will be assessed on the student’s use of language, ability to provide supportive evidence and overall persuasion of judges in evaluation of arguments. The course emphasizes critical thinking and provide a way for those who hold opposing views while discussing controversial issues without descending to insult, emotional appeals or personal bias.  The final mark will be based on a final debate, class participation and a midterm test on debating “language”.  

*************************************

Tento predmet si záujemcovia zapíšu do AISu. Maximálny počet študentov je 20.  Akceptujeme len tých študentov, ktorí budú mať predmet zapísaný v AIS2.

Študenti, ktorí majú o predmet záujem prídu priamo na prvú hodinu v semestri. V prípade väčšieho záujmu o kurz bude vytvorená aj druhá skupina.

Kurz bude prebiehať v zimnom aj v letnom semestri.

Študenti si môžu vybrať, či budú kurz navštevovať v ZS alebo v LS.

Úspešní absolventi kurzu nemusia robiť časť "POHOVOR S LEKTOROM" v rámci skúšky z predmetu ODBORNÁ ANGLIČTINA.

POHOVOR S LEKTOROM

Michael Sabo bude k dispozícii v termínoch:

 

*************************************

Pravidelné semináre pre doktorandov sa u nás nekonajú,  môžete teda navštevovať akékoľvek kurzy a  jazykové školy, alebo študovať samostatne  podľa vlastného uváženia.