ESP 4 English for Specific Purposes

ESP 4 - LETNÝ SEMESTER 2022/2023

 

1. ESP 4 - MOODLE Course

ESP 4 Letný semester 2022/2023 - Všeobecné informácie ku kurzu

Limit počtu študentov: 40

Potrebné informácie ku kurzu (vrátane prístupového hesla) budú zverejnené na nástenke pri Knižnici Katedry jazykov (miestnosť G 211A).

HESLO: hdgsbek

Prosíme študentov, aby sa v rozvrhu zapisovali do rozvrhového okna ESP 4 s poznámkou: Moodle Course

 

2. ESP 4 - Grammar Course

Kurz je určený pre tých študentov 3. ročníka Bc. štúdia, ktorí daný kurz neabsolvovali v ZS 2022/2023. 

Kurz je zameraný na systematické zopakovanie gramatických javov: tenses, passive voice, definite/indefinite/zero articles, countable/uncountable nouns, number, gerund/infinitive, word order.

Kurz bude prebiehať kombinovanou formou (blended learning), približne 6 hodín bude prezenčných a 6 hodín formou zadaní cez Moodle. V priebehu kurzu sa budú písať 2 testy.

Limit počtu študentov: 15

Zaradenie do rozvrhu: PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD. (CH1-224)

Prosíme študentov, aby sa v rozvrhu zapisovali do rozvrhového okna ESP 4 s poznámkou: Grammar Course

 

3. ESP 4 - Conversation and Discussion Course

Limit počtu študentov: 15

Zaradenie do rozvrhu: PhDr. Jarmila Cihová, PhD. (G-203)

PRESENTATION on Conversation and Discussion Course

Prosíme študentov, aby sa v rozvrhu zapisovali do rozvrhového okna ESP 4 s poznámkou: Conversation and Discussion Course

 

4. ESP 4 - Writing Course

Kurz je určený pre tých študentov 3. ročníka Bc. štúdia, ktorí v ZS 2022/2023 absolvovali predmet ESP 3 - Grammar course a majú záujem o UNIcert kurz v 1. ročníku Mgr. štúdia.

Limit počtu študentov: 30

Zaradenie do rozvrhu: PhDr. Aneta Barnes (FIIT -1.58)

Prosíme študentov, aby sa v rozvrhu zapisovali do rozvrhového okna ESP 4 s poznámkou: Writing Course

 

5. ESP 4 - One-year UNIcert Course

Limit počtu študentov: 21/skupina

Zaradenie do rozvrhu: 

1. skupina: Mgr. Lenka Jeleňová (B1-526)

2. skupina: Mgr. Barbara Kordíková, PhD. (B1-319)

3. skupina: RNDr. Tatiana Slováková, PhD. (B2-201)

 ROZPIS SKUPÍN PODĽA VYUČUJÚCICH

Prosíme študentov, aby sa v rozvrhu zapisovali do rozvrhových okien ESP 4 s poznámkou: One-year UNIcert course k jednotlivým vyučujúcim (RNDr. Tatiana Slováková, PhD.; Mgr. Barbara Kordíková, PhD., Mgr. Lenka Jeleňová) podľa ROZPISU uvedenom vyššie.