ESP 3/4 English for Specific Purposes

ESP 3 - ZIMNÝ SEMESTER 2022-2023

1. ESP 3 - MOODLE Course

ESP 3 Zimný semester 2022/2023 - Všeobecné informácie ku kurzu

Čas a miestnosť prvého stretnutia: utorok 27.9.2022 o 11:30 v knižnici Katedry jazykov (G 211A)

Inštruktáž ku kurzu bude trvať približne 15-20 minút.

 

2. ESP 3 - Grammar Course

Kurz je zameraný na systematické zopakovanie gramatických javov: tenses, passive voice, definite/indefinite/zero articles, countable/uncountable nouns, number, gerund/infinitive, word order

Zaradenie do rozvrhu: PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD.

Čas a miestnosť prvého stretnutia:

 

3. ESP 3 - Conversation and Discussion Course

Zaradenie do rozvrhu: PhDr. Jarmila Cihová, PhD.

Čas a miestnosť prvého stretnutia:

 

4. ESP 3 - A One-year UNIcert Course

Zaradenie do rozvrhu (študenti biológie, biochémie, chémie): RNDr. Tatiana Slováková, PhD.; Mgr. Barbara Kordíková, PhD.

Čas a miestnosť prvého stretnutia:

 

Zaradenie do rozvrhu (študenti geografie, geológie, paleontológie): Mgr. Lenka Jeleňová

Čas a miestnosť prvého stretnutia:

 

5. ESP 3 - Environmental Issues

Kontaktné hodiny s PhDr. Jarmilou Cihovou, PhD.

Čas a miestnosť prvého stretnutia: na základe dohody s vyučujúcou