ESP 3 English for Specific Purposes

ESP 3 - ZIMNÝ SEMESTER 2022-2023

 

1. ESP 3 - MOODLE Course

ESP 3 Zimný semester 2022/2023 - Všeobecné informácie ku kurzu

Čas a miestnosť prvého stretnutia: utorok 27.9.2022 o 11:30 v knižnici Katedry jazykov (G 211A)

Inštruktáž ku kurzu bude trvať približne 15-20 minút.

Prosíme študentov, aby sa v rozvrhu zapisovali do rozvrhového okna ESP 3 s poznámkou: Moodle Course

 

 

2. ESP 3 - Grammar Course

Kurz je prioritne určený pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia, ktorí majú záujem o získanie certifikátu UNIcert v 1. ročníku Mgr. štúdia. V prípade voľného miesta bude kurz k dispozícii aj ostatným študentom 3. ročníka.

Kurz je zameraný na systematické zopakovanie gramatických javov: tenses, passive voice, definite/indefinite/zero articles, countable/uncountable nouns, number, gerund/infinitive, word order.

Kurz bude prebiehať kombinovanou formou (blended learning), približne 6 hodín bude prezenčných a 6 hodín formou zadaní cez Moodle. V priebehu kurzu sa budú písať 2 testy.

Zaradenie do rozvrhu: PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD.

Čas a miestnosť prvého stretnutia: utorok 27.9.2022 o 11:30, B1 209

Prosíme študentov, aby sa v rozvrhu zapisovali do rozvrhového okna ESP 3 s poznámkou: Grammar Course

 

3. ESP 3 - Conversation and Discussion Course

Zaradenie do rozvrhu: PhDr. Jarmila Cihová, PhD.

Čas a miestnosť prvého stretnutia: utorok 27.9.2022 o 11:30, G 417

PRESENTATION on Conversation and Discussion Course

Prosíme študentov, aby sa v rozvrhu zapisovali do rozvrhového okna ESP 3 s poznámkou: Conversation and Discussion Course

Zaradenie do rozvrhu: PhDr. Jarmila Cihová, PhD.

Čas a miestnosť prvého stretnutia: utorok 27.9.2022 o 11:30, G 417

 

 

4. ESP 3 - A One-year UNIcert Course

Zaradenie do rozvrhu (študenti biológie, biochémie, chémie): RNDr. Tatiana Slováková, PhD.; Mgr. Barbara Kordíková, PhD.

Čas a miestnosť prvého stretnutia: utorok 27.9.2022 o 12:00, B2 201

Prosíme študentov, aby sa v rozvrhu zapisovali do rozvrhového okna ESP 3 s poznámkou: One-year UNIcert Course, vyučujúce Dr. Slováková a Kordíková

 

Zaradenie do rozvrhu (študenti geografie, geológie, paleontológie): Mgr. Lenka Jeleňová

Čas a miestnosť prvého stretnutia: utorok 27.9.2022 o 12:00, G 211A

Prosíme študentov, aby sa v rozvrhu zapisovali do rozvrhového okna ESP 3 s poznámkou: One-year UNIcert Course, Mgr. Jeleňová

 

5. ESP 3 - Environmental Issues

Kontaktné hodiny s PhDr. Jarmilou Cihovou, PhD.

Čas a miestnosť prvého stretnutia: na základe dohody s vyučujúcou