ESP 1/2 English for Specific Purposes

Podrobnejšie informácie ku kurzu nájdete po kliknutí na hypertextový odkaz s menom konkrétneho vyučujúceho.

Prosíme študentov, aby sa v rozvrhu zapisovali do rozvrhového okna k jednotlivým vyučujúcim.

 

BIOLOGY/MEDICAL BIOLOGY/SYSTEMATIC BIOLOGY

level A2 - B1: PhDr. Oľga Pažitková, CSc.

level B1 - B2: Mgr. Barbara Kordíková, PhD.

level B1 - B2: (Systematic Biology): Mgr. Simona Tomášková, PhD.

level B2: (Medical Biology, Biology): RNDr. Tatiana Slováková, PhD.

level B2 - C1: (Medical Biology): Mgr. Lenka Jeleňová, PaeDr. Stanislav Kováč, PhD.

 

CHEMISTRY/BIOCHEMISTRY

ODBORNÁ ANGLIČTINA PRE CHEMIKOV 1 a 2 

- Odborná angličtina pre chemikov 1 (v LS 1. roč./konverzný kurz v LS 2. roč.)

- Odborná angličtina pre chemikov 2 (v ZS 2. roč./konverzný kurz v ZS 3. roč.)

level B1 - B2: Mgr. Barbara Kordíková, PhD.

 

ENVIRONMENTAL STUDIES

level B1 - B2: Mgr. Simona Tomášková, PhD. 

 

GEOGRAPHY

level B1 - B2: PhDr. Oľga Pažitková, CSc.

level B2: Mgr. Lenka Jeleňová

 

GEOLOGY/PALEONTOLOGY

level B1 - C1: PhDr. Štefánia Dugovičová, PhD.

 

TEACHER TRANING PROGRAMMES

Biology-English: RNDr. Tatiana Slováková, PhD. 

Geography-English: Mgr. Lenka Jeleňová 

Biology-Chemistry, Chemistry-English + other combinations with Biology or Chemistry: Mgr. Barbara Kordíková, PhD.

Biology-Geography + other combinations with Geography: Mgr. Lenka Jeleňová

 

PROFESSIONAL ENGLISH FOR STUDENTS OF BIOLOGICAL CHEMISTRY

RNDr. Tatiana Slováková, PhD./Mgr. Barbara Kordíková, PhD. 

PROFESSIONAL ENGLISH FOR STUDENTS OF ENVIRONMENTAL STUDIES 

Mgr. Simona Tomášková, PhD.