EAP 1/2 English for Academic Purposes

EAP 1 - ZIMNÝ SEMESTER 2022-2023 

 

Čas a miestnosť prvého informatívneho stretnutia:

pondelok 26.9.2022 o 9:00, knižnica Katedry jazykov (G 211A) 

Inštruktáž ku kurzu bude trvať približne 15-20 minút.

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: 

Kurz je určený pre študentov 1. ročníka magisterského štúdia a prebieha on-line, formou samoštúdia. Kurz je zameraný na zdokonaľovanie jazykových zručností využiteľných v akademickom prostredí: čítania a počúvania s porozumením, a čiastočne aj písania vedeckých článkov.

Záujemcovia o kurz sa v prostredí MOODLE zapíšu do kurzu pod názvom EAP 1/2 – English for Academic Purposes 2022/23.

Prístupové heslo do kurzu študenti získajú počas prvého informatívneho stretnutia alebo si ho nájdu na nástenke Katedry jazykov (na stene učebne G 211A).


PODMIENKY:

 

Počas semestra každý študent vypracuje 9 tém podľa rozpisu uvedeného nižšie. 

Každú tému je potrebné odovzdať vo formáte: PRIEZVISKO_Názov témy do termínu uvedenom v konkrétnom zadaní na Moodl-i. Odovzdávanie je nastavené v Moodl-i tak, že PRÁCE ODOVZDANÉ PO TOMTO TERMÍNE NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ, čo ovplyvní záverečné hodnotenie. 

VÝSLEDNÉ HODNOTENIE BUDE PRIEMEROM VŠETKÝCH OPRAVENÝCH ZADANÍ V MOODL-I.  

 

TÉMY:

1. Word order

2. Too Much Sitting - reading and listening

3. Summary Theory and Practice

4. Caves - reading and listening

5. Ted Talk (Listening Journal)

6. Tenses/Passive/Hedging Theory

7. Academic Article Analysis I: Tenses/Passive/Hedging

8. Hyphen/Dash/Writing Numbers/Foreign Plural Theory

9. Academic Article Analysis II: Hyphen/Dash/Writing Numbers/Foreign Plural

Podrobnejšie inštrukcie k vypracovaniu tém sú súčasťou každej témy/zadania na MOODLE.

 

EAP 2 - LETNÝ SEMESTER 2022-2023 

 

Limit počtu študentov: 40

Potrebné informácie ku kurzu (vrátane prístupového hesla) budú zverejnené na nástenke pri Knižnici Katedry jazykov (miestnosť G 211A).

HESLO: bdnsmto

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: 

Kurz je určený pre študentov 1. ročníka magisterského štúdia a prebieha on-line, formou samoštúdia. Kurz je zameraný na zdokonaľovanie jazykových zručností využiteľných v akademickom prostredí: čítania a počúvania s porozumením, a čiastočne aj písania vedeckých článkov (plagiátorstvo a parafrázovanie).

Záujemcovia o kurz sa v prostredí MOODLE zapíšu do kurzu pod názvom EAP 1/2 – English for Academic Purposes 2022/23.

 

PODMIENKY:

Počas semestra každý študent vypracuje 7 tém podľa rozpisu uvedeného nižšie. 

Každú tému je potrebné odovzdať vo formáte: PRIEZVISKO_Názov témy do termínu uvedenom v konkrétnom zadaní na Moodl-i. 

 

VÝSLEDNÉ HODNOTENIE BUDE PRIEMEROM VŠETKÝCH OPRAVENÝCH ZADANÍ V MOODL-I.  

 POVINNÉ TÉMY:

1. Spices

2. Graphs

3. Plagiarism + Paraphrasing theory

4. Plagiarism + Paraphrasing exercise

5. Frost erosion + Cause and effect

6. Confusing words 

7. TED talk 

 

Podrobnejšie inštrukcie k vypracovaniu tém sú súčasťou každej témy/zadania na MOODLE.