Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku


doc. RNDr. Beáta Brestenská CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9206
02/602 96 206
CH2-124

RNDr. Jana Ciceková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
odborný asistent vysokej školy, univerzi
CH2-214

doc. PaedDr. Elena Čipková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 2107
02/602 96 313
CH2-220

PaedDr. Anna Drozdíková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2105
02/602 96 311
CH2-217

PhDr. Michael Fuchs

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
lektor vysokej školy, univerzity

doc. PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9311
02/602 96 311
CH2-217

doc. RNDr. Štefan Karolčík PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9601
02/602 96 601
CH2-216

Mgr. Danica Korábová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
technik, i. n.
+421 2 9014 9451
02/602 96 451
CH2-215

RNDr. Peter Likavský CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9327
02/602 96 327
CH2-221

RNDr. Henrieta Mázorová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra didaktiky prír.vied, psych.a ped
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9314
02/602 96 314
CH2-218B
[1] 2