Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Konferencia ScienEdu 2016

Konferencia ScienEdu 2016

INOVÁCIE A TRENDY V PRÍRODOVEDNOM VZDELÁVANÍ


Konferencia sa konala v dňoch 1. až 3. júna 2016.

Na tomto odkaze nájdete zborník príspevkov z konferencie v elektronickej podobe.