Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

CLIL

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky v spolupráci s Katedrou jazykov podporuje a odporúča študentom 3. ročníka učiteľského štúdia  nový voliteľný predmet CLIL. Študenti môžu získať nové jazykové a didaktické kompetencie, ktoré im pomôžu pre lepšie uplatnenie vo svojej profesii.