Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Referát ekonomiky práce

Ing. Ružena Kováčová rod. Mikovčíková - vedúca referátu
Mgr. Michal Sivák
Telefón: 60296 650,
Miestnosť: pavilón B2, č. dv. 315

Ivanka Pastieriková
Darina Granecová
Telefón: 60296 157,
Miestnosť: pavilón B2, č. dv. 316

Úradné hodiny:

pondelok - piatok: 9.00 - 11.00 hod