Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oddelenie prevádzky

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Email: prif.prevadzkauniba.sk

Ing. Púčiková Ľubica

Vedúca oddelenia prevádzky
Telefón +421 2 9014 9372
Klapka: 9372
Stará klapka: 372
Miestnosť: G 106C
Email : lubica.pucikovauniba.sk

Jozef Brankovič

Vedúci referátu údržby
Telefón: +421 2 9014 9271
Klapka: 9271
Stará klapka: 271
Miestnosť: G-104
Email: jozef.brankovicuniba.sk

Baloghová Monika

telefón: 654 29 750

miestnosť: G-106A

Referent v administratíve, i. n.

Karabová Beáta

telefón: 602 96 725

miestnosť: G-106A

Referent v administratíve, i. n.

Lauková Eva

telefón: 602 96 390

miestnosť G 106B

Referát autodopravy

Peter Galovič

telefón: 602 96 750

miestnosť: G-106 A

energetik, technik tepelného hospodárstva