Oddelenie prevádzky

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Email: prif.prevadzkauniba.sk

Ing. Púčiková Ľubica

Vedúca oddelenia prevádzky
Telefón +421 2 9014 9372
Klapka: 9372
Miestnosť: G 106C
Email : lubica.pucikovauniba.sk

Jozef Brankovič

Vedúci referátu údržby
Telefón: +421 2 9014 9271
Klapka: 9271
Miestnosť: G-104
Email: jozef.brankovicuniba.sk

Karabová Beáta

Telefón: +421 2 9014 9725
Klapka: 9725
Miestnosť: G-106A
Email: beata.karabovauniba.sk

Lauková Eva

Referát autodopravy
Telefón: +421 2 9014 9390
Klapka: 9390
Miestnosť G 106 B
Email: eva.laukovauniba.sk

​Ing. Pavol Vaľko

energetik
Telefón: +421 2 9014 2170
Klapka: 2170
Email: pavol.valkouniba.sk