Oddelenie prevádzky

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava

Email: prevadzkafns.uniba.sk

Ing. Púčiková Ľubica

telefón: 602 96 372

miestnosť: G 106C

Vedúca oddelenia prevádzky

Boháč  Vladimír

telefón: 602 96 271

miestnosť: G-104

Stavebný technik prevádzkový

Baloghová Monika

telefón: 654 29 750

miestnosť: G-106A

Referent v administratíve, i. n.

Karabová Beáta

telefón: 602 96 725

miestnosť: G-106A

Referent v administratíve, i. n.

Lauková Eva

telefón: 602 96 390

miestnosť G 106B

Referát autodopravy

Anton Panák

telefón: 602 96 750

miestnosť: G-106 A

energetik, technik tepelného hospodárstva