Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oddelenie pracovných ciest

Mgr. Daša Takáčová, dasa.takacovauniba.sk
vedúca oddelenia pracovných ciest

Tel. +421 2 9014 9387

Mgr. Paulína Belová, paulina.belovauniba.sk

Tel. +421 9014 2030

Mária Sótyiová, maria.sotyiovauniba.sk

Tel. +421 9014 2031


Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Oddelenie pracovných ciest,  B2-311
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15  Bratislava 4