Oddelenie pracovných ciest

Mgr. Daša Takáčová

vedúca oddelenia pracovných ciest

Email: dasa.takacovauniba.sk

Telefón +421 2 9014 9387

Mgr. Paulína Belová

Email: paulina.belovauniba.sk

Telefón: +421 9014 2030

Mária Sótyiová

Email: maria.sotyiovauniba.sk

Telefón: +421 9014 2031

*****************************
Jedna spoločná kancelária: B2-311
*****************************
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Oddelenie pracovných ciest,  B2-311
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15  Bratislava 4

Formuláre

Formuláre - oddelenie pracovných ciest