Oddelenie pracovných ciest

Zoznam pracovníkov

Na prvom mieste je vedúci pracoviska. Potom nasledujú pracovníci v abecednom poradí.

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Daša Takáčová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie pracovných ciest
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 9387
B2 - 311

Mgr. Paulína Belová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie pracovných ciest
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 2030
B2-311

Mária Sótyiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie pracovných ciest
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 2031
B2-311