Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Oddelenie prevádzky PriF UK

Zoznam zamestnancov v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii

Magdaléna Bednáriková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Personálne a mzdové oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 9730
B2-312

Ing. Anna Guzmová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Personálne a mzdové oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 9152
B2-314

Mgr. Eva Šotníková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Personálne a mzdové oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 9751
02/602 96 751
B2-312

Zita Štubniaková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Personálne a mzdové oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 9583
[1]