Zamestnanci

Oddelenie personálne a mzdové PriF UK

Zoznam zamestnancov v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb

Mgr. Eva Šotníková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie ľudských zdrojov
odborný referent
+421 2 9014 9751
B2-312

Magdaléna Bednáriková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie ľudských zdrojov, Referát mzdovej učtárne
odborný referent
+421 2 9014 9730
B2-312

Darina Granecová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie ľudských zdrojov, Referát mzdovej učtárne
odborný referent
+421 2 9014 9157
B2-316

Ing. Anna Guzmová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie ľudských zdrojov, Referát mzdovej učtárne
odborný referent
+421 2 9014 9152
B2-314

Mgr. Petra Jánová Ryšavá

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie ľudských zdrojov, Referát personalistiky a ekonomiky práce
odborný referent
+421 2 9014 9666
B - 314

Ivana Jurčíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie ľudských zdrojov, Referát mzdovej učtárne
odborný referent
+421 2 9014 9583

Ivanka Pastieriková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie ľudských zdrojov, Referát personalistiky a ekonomiky práce
odborný referent
+421 2 9014 9650

Veronika Švajdlenková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie ľudských zdrojov, Referát personalistiky a ekonomiky práce
odborný referent
+421 2 9014 2170
B - 314
B-314