Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oddelenie personálne a mzdové

Vedúca oddelenia

Mgr. Eva Šotníková
60296 751, pavilón B2, č. dv. 312
eva.sotnikovauniba.sk

Referát personálny

Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová
60296 666, pavilón B2 č. dv. 312

Magdaléna Bednáriková
60296 730, pavilón B2, č. dv. 312

Mzdová učtáreň

Zita Štubniaková
60296 583, pavilón B2, č. dv. 313

Terézia Sedilková
60296 583, pavilón B2 č. dv. 313

Ing. Anna Guzmová
60296 152, pavilón B2 č. dv. 314

************

Ponuky práce - výberové konania

Formuláre