Oddelenie personálne a mzdové

Ponuky práce - výberové konania

Formuláre

Zoznam pracovníkov

Na prvom mieste je vedúci pracoviska. Potom nasledujú pracovníci v abecednom poradí.

Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Personálne a mzdové oddelenie
odborný referent
+421 2 9014 2020
B2-312

Mgr. Eva Šotníková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Personálne a mzdové oddelenie, Referát personalistiky a ekonomiky práce
odborný referent
+421 2 9014 9751
B2-312

Magdaléna Bednáriková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Personálne a mzdové oddelenie, Referát mzdovej učtárne
odborný referent
+421 2 9014 9730
B2-312

Darina Granecová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Personálne a mzdové oddelenie, Referát mzdovej učtárne
odborný referent
+421 2 9014 9157
B2-316

Ing. Anna Guzmová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Personálne a mzdové oddelenie, Referát mzdovej učtárne
odborný referent
+421 2 9014 9152
B2-314

Mgr. Petra Jánová Ryšavá

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Personálne a mzdové oddelenie, Referát personalistiky a ekonomiky práce
odborný referent
+421 2 9014 9666
B2 - 312

Ivana Jurčíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Personálne a mzdové oddelenie, Referát mzdovej učtárne
odborný referent

Bc. Tamara Martanovičová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Personálne a mzdové oddelenie, Referát personalistiky a ekonomiky práce
odborný referent
+421 2 9014 2064
B2 - 312

Ivanka Pastieriková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Personálne a mzdové oddelenie, Referát personalistiky a ekonomiky práce
odborný referent
+421 2 9014 9650

Veronika Švajdlenková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Personálne a mzdové oddelenie, Referát personalistiky a ekonomiky práce
odborný referent
+421 2 9014 2170