Oddelenie personálne a mzdové

Vedúca oddelenia

Mgr. Eva Šotníková
Telefón: +421 2 9014 9751
Klapka: 9751
Miestnosť: pavilón B2, č. dv. 312
Email: eva.sotnikovauniba.sk

Referát personálny

Magdaléna Bednáriková
Telefón: +421 2 9014 9730
Klapka: 9730
Miestnosť: pavilón B2, č. dv. 312
Email: magdalena.bednarikovauniba.sk

Mzdová učtáreň

Zita Štubniaková
Telefón: +421 2 9014 9583
Klapka: 9583
Miestnosť: pavilón B2, č. dv. 313
Email: zita.stubniakovauniba.sk

Ing. Anna Guzmová
Telefón: +421 2 9014 9152
Klapka: 9152
Miestnosť: pavilón B2 č. dv. 314
Email: anna.guzmovauniba.sk

************

Ponuky práce - výberové konania

Formuláre