Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oddelenie finančné

Úradné hodiny:

pondelok - piatok: 9.00 hod. - 11.00 hod.

Vedúca oddelenia

Ing. Alena Baranová
60296 698, pavilón CH-1, č. dv. 109/B

Referát rozpočtu a financovania

pondelok - piatok: 9.00 hod. - 11.00 hod.
Ing.  Dagmar Grznárová
60296 242, pavilón CH-1, č. dv. 109/A
Mgr. Miriam Guzmová
Ing. Dagmar Beladičová
60296 534, pavilón CH-1, č. dv. 109/C
Bc. Katarína Čibová
Martina Orgoňová
60296 494, pavilón B-2, č. dv. 208/B

Referát pokladne

Úradné hodiny:
pondelok - štvrtok: 13.00 hod. - 15.00 hod.
Ing. Jozefína Maholányiová
Telefón: +421 2 602 96 406
Pavilón B2, číslo dverí 208
maholanyiova@fns.uniba.sk