Zamestnanci

Oddelenie ekonomiky práce PriF UK

Zoznam zamestnancov v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb

Darina Granecová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie ekonomiky práce
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 9157
B2-316

Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie ekonomiky práce
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 2020
B2-312

Bc. Renáta Matejičková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie ekonomiky práce
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 2170

Ivanka Pastieriková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie ekonomiky práce
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 9650