Oddelenie ekonomické

Úradné hodiny:

pondelok - piatok: 9.00 hod. - 11.00 hod.

Pracovníci

Na prvom mieste je vedúci pracoviska. Potom nasledujú pracovníci v abecednom poradí.

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)
Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Mgr. Monika Dzurovčinová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Ekonomické oddelenie
Vedúca ekonomického oddelenia
+421 2 9014 9248
CH1-110

Zlata Arnoldová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 9570
B2-306

Ing. Jana Baková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 2033
B2-306

Mgr. Kristína Čepelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 2034
B2-306

Saskia Krajčová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 2037
CH1-108

Ing. Miroslava Kukučková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 2123
02/901 42 123
B2-306

Bc. Terézia Péková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 9590
CH1-108

Ružena Poláčková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 2036
CH1-108

Danka Zaťková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9014 2023