Žiadosti o prístupy k centrálnym systémom

Úprava procesu žiadosti o prístupy k centrálnym systémom

Zoznam centrálnych systémov a rolí, ktorých sa žiadosť týka:

 • AiS2 - správca súčasti
 • Univerzitný web - správca súčasti
 • Univerzitné preukazy - poverený pracovník študijného oddelenia súčasti
 • Elektronická pošta (Office365) - správca súčasti
 • E-ubytovanie - poverený pracovník súčasti
 • VoIP telefónia
 • ISKaM - poverený pracovník stravovania, poverený pracovník ubytovania
 • Kamerový systém - osoba autorizovaná pre žiadosť o záznam
 • Centrálna databáza osôb - pracovník študjného oddelenia, pracovník personálneho oddelenia, technický správca súčasti, lektor, správca informačného systému, správca hesiel
 • Absolventi UK - editor
 • Granty mladých vedeckých pracovníkov- poverený pracovník súčasti, člen hodnotiacej komisie
 • ServiceBase - technik

Vzhladom na potrebu suladu so Zakonom o ochrane osobnych udajov a pre kvalitnu evidenciu Centrum informacných technológií (CIT) Univerzity Komenského pristupil k evidovaniu pristupov do vsetkych centralnych systemov, ktore CIT prevadzkuje.

Proces je opisany na wiki s tym, ze je to rozsirenie doteraz existujuceho procesu pre CDO (Centrálnu databázu osôb).

https://cit.uniba.sk/wiki/ps/bezpecnost/pristupy_k_centralne_spravovanym_systemom

Žiadosť o prístup https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/doc/univerzalna_ziadost.pdf

Jednotný autentifikačný systém